ZERWANIE ZARĘCZYN

Jeśli naprawdę kocha i chce poślubić dziewczynę, nie będzie je: narażał na plotki i obmowę ze strony np. przygodnych towarzyszy podróży lub wczasowiczów. Oczywiście mówimy wciąż o młodziutkiej pannie, która potrzebuje jeszcze opieki bardziej od niej doświadczonego mężczyzny.

Dojrzała kobieta zawsze sama odpowiada za siebie. Zerwanie zaręczyn jest konieczne, gdy się okaże, że młoda para sobie nie odpowiada, że któraś ze stron postąpiła nieuczciwie, że są jakieś powody przemawiające przeciw małżeństwu. Z pewnością lepiej jest zmienić narzeczonego niż póżnfej męża.

Dobre wychowanie nakazuje, aby przy zerwaniu wykazać takt, spokój, powagę i dyskrecję. On, jeśli jest rycerski, broni nawet byłej narzeczonej przed plotkami czy różnymi zarzutami.

Obie strony mają prawo żądać zwrotu kosztowniejszych podarków. Czy się z tego korzysta, czy nie, to jest kwestia osobistego zapatrywania. W każdym razie oddawanie sobie upominków, listów itp. najlepiej załatwić przez pocztę albo przez przyjaciół.

Na widok byłego narzeczonego czy byłej narzeczonej nie należy przechodzić ostentacyjnie na drugą stronę ulicy: trzeba zawsze oddać lub złożyć ukłon, gdy mijamy osobę kiedyś nam przecież drogą i bliską.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>