W LOKALU PUBLICZNYM

W restauracji. Kto -się tu nie umie zachować, ten daje wiele do myślenia o swych obyczajach domowych. Sposobu bycia nie zmienia się jak rękawiczki. Dobre czy złe zachowanie jest zwykle trwałym i silnym nawykiem, niełatwo je wytrzebić i wcześniej czy później prawda się i tak ujawni.

Wchodząc do lokalu nie wolno trzaskać drzwiami lub zamykać ich przed nosem nadchodzącym gościom. Kobietę przepuszcza pan przodem, otwierając przed nią drzwi. W szatni zdejmuje najpierw szybko swój płaszcz, potem pomaga pani. Na salę, jeśli jest tłok, wchodzi pierwszy (by wyszukać sto- lik), ale przy wyjściu przepuszcza panią. Jeśli tłoku nie ma, może ją prowadzić pierwszą. Jeśli niewiasta zdejmuje płaszcz przy stoliku, pomaga jej w tym towarzysz, nie kelner: podobnie przy wyjściu obowiązek pomocy przy wkładaniu palta spada na pana, a nie na szatniarza, chyba że pani jest sama lub w towarzystwie innej pani.

Kapelusza w lokalu kobieta raczej nie zdejmuje. Nie może jednak pozostać w chusteczce wiązanej pod brodą. W wielu lokalach szatnia jest obowiązkowa, a zajmowanie krzeseł i foteli paltami jest niegrzeczne, choćby przez wzgląd na innych, którzy nieraz usilnie szukają wolnego miejsca.

Rzecz jasna, że pan lokuje panią na najlepszym, najwygodniejszym miejscu i dopiero wtedy siada. Jeśli jest sam i czeka na nią, wstaje, by go zobaczyła lub podchodzi, by ją przeprowadzić.

Gdy ktoś chce się przysiąść do cudzego stolika, powinien z ukłonem zapytać: „Czy pan pozwoli?” Siedzący przy stoliku odpowiada równie uprzejmie: „Proszę bardzo” albo odmawia tłumacząc się, że za chwilę przyjdą znajomi.

Przy stoliku. Gdy już zajęliśmy miejsce, nie lustrujmy bacznie gości, lokalu, kelnerek ani też nie siedźmy jak trusie. Rozmawiamy swobodnie, ale nie za głośno, czekając na obsługę. Można też przejrzeć jadłospis, czytać gazetę czy pisma.

Jadłospis. W restauracjach kelner podaje jadłospis naprzód paniom. Ale zarówno samotna kobieta, jak i mężczyzna będący w towarzystwie mogą wziąć jadłospis z pobliskiego stolika. Co prawda kelnerzy tego nie lubią, bo można zabrać kartę należącą do rewiru kolegi, który z tej racji będzie niezadowolony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>