UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ROZMOWY

Umiejętność ta jest wielką sztuką. Sposób formułowania myśli, bogate lub ubogie słownictwo, prawidłowa wymowa, tonacja głosu – wszystko to charakteryzuje człowieka. Sławny filozof starożytnej Grecji, Sokrates, tak zwracał się do nowo poznanego: ,,Mów, żebym cię zobaczył.”

Każdy wyraża się tak jak jego otoczenie, jak nauczył się w domu. A więc, czy należy zmieniać swój język? W pewnych okolicznościach tak. Od ludzi wykształconych wymagamy między innymi, aby biegle i bezbłędnie władali ojczystym językiem. Tylko w wyjątkowych sytuacjach mogą na przykład posługiwać się gwarą, do której przywykli w dzieciństwie: a więc w gronie wiejskich towarzyszy czy też opowiadając jakąś regionalną historyjkę.

Nikt nie żąda oczywiście ani się spodziewa, że goniec będzie mówił tak jak profesor lub przekupka jak aktorka dramatyczna. Każdy jednak człowiek dobrze wychowany i opanowany, zarówno przekupka, jak i uczony, nigdy nie wymyśla innym, nie odzywa się złośliwie czy ordynarnie – nawet w gniewie, choćby nie wiem jak swędział go język.

Bogate słownictwo, w tym dobrym znaczeniu, świadczy o kulturze, wiedzy i oczytaniu. Osobnik prymitywny rozporządza nie więcej niż 800 wyrazami, podczas gdy wykształcony używa zwykł e nie więcej niż 1000 słów – w mowie potocznej czy w piśmie. Im bardziej wzrasta inteligencja i wykształcenie, tym słownictwo jest bogatsze. Przeciętny inteligent posługuje się w mowie i piśmie zasobem od 1000 do nawet 5000 wyrazów, pisarze i literaci – kilkunastu tysiącami słów. Najbogatszy język miał jak dotąd Stefan Żeromski. W jego książkach doszukano się ponad 36 000 słów. Natomiast słownik jęz. polskiego pod redakcją Doroszewskiego zawiera 125 000 słów. Nie uwzględnia on słów gwarowych i tzw. diminutiwów (zdrobnień), które znajdują się w Słowniku Warszawskim (1900-1926) obejmującym aż 300 000 wyrazów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>