RADA RODZICÓW - 2016/2017


funkcja imię i nazwisko adres e-mail
Przewodnicząca: p. Dorota Gotowalska dorpla24@wp.pl
Z-ca przewodniczącego: p.Michał Szczęsny michalszczesny@wp.pl
Sekretarz: p. Izabela Rakoczy izabela.rakoczy@onet.pl


Komisja rewizyjna:

p. Katarzyna Gwoździańska
p. Jarosław Narloch
p. Aleksandra Pisarska