RADA RODZICÓW - 2016/2017


funkcja imię i nazwisko adres e-mail
Przewodniczący: p. Michał Szczęsny michalszczesny@wp.pl
Z-ca przewodniczącego: p. Teresa Górska teresagorska@poczta.onet.pl
Sekretarz: p. Joanna Dutkiewicz joanna.dutkiewicz@onet.pl


Komisja rewizyjna:

p. Katarzyna Gwoździańska
p. Jarosław Narloch
p. Aleksandra Pisarska