Dyrekcja ZS nr 29 informuje, że nabór do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem odbywa się od 15.03.2017 do 12.05.2017. Wnioski należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 29. Formularze są do pobrania w sekretariacie szkoły lub w Punkcie Konsultacyjnym.wniosek o przyjęcie dziecka do Ośrodka            
procedura naboru dzieci do Ośrodka