Dyrekcja ZS nr 29 informuje, że nabór do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem odbywa się od 12.03.2018 do 11.05.2018. Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 29.

Formularze są do pobrania w sekretariacie szkoły, w Punkcie Konsultacyjnym lub na stronie www.wniosek o przyjęcie dziecka do Ośrodka            
procedura naboru dzieci do Ośrodka