REGULAMIN PRACOWNI RADIOWĘZŁA

 

1.                   Za pracę radiowęzła odpowiedzialny jest Zespół Radiowęzła.

2.                   Zespół Radiowęzła składa się z sześciu uczniów i opiekuna.

3.                   Zespół Radiowęzła jest użytkownikiem sprzętu zgromadzonego w pomieszczeniu radiowęzła.

4.                   W pomieszczeniu mogą przebywać tylko uczniowie dyżurujący.

5.                   Członkowie Zespołu Radiowęzła są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny. Wszelkie uszkodzenia zgłaszamy opiekunowi.

6.                   Radiowęzeł rozpoczyna prace o godz. 9.40, a kończy o 13.55 ( 9.40-9.55, 12.30-12.50, 13.35-13.55).

7.                   Po dyżurze sprzątamy pomieszczenie.

8.                   Członkowie Zespołu Radiowęzła są aktywnymi dziennikarzami szkolnymi.

9.                   Członkiem Zespołu Radiowęzła nie może być uczeń, który ma obniżoną ocenę z zachowania lub uzyskuje słabe wyniki w nauce.

10.                Członkowie naruszający zasady regulaminu będą wykluczeni z Zespołu Radiowęzła.

11.                Opiekun radiowęzła planuje dyżury (zastępstwa) i wywiesza je na tablicy ogłoszeń.

12.                Plan dyżurów, nazwiska z podaniem klasy ,otrzymuje dyrektor i członkowie zespołu.

13.                 Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

14.                Dziennikarze radiowęzła zbierają i ogłaszają podstawowe informacje z życia szkoły:
-nieobecni
nauczyciele
-w każdy wtorek ogłaszają wylosowany numer z dziennika tzw. „szczęśliwy numerek”
-planowane imprezy
-sprawozdania z imprez szkolnych
-spotkania z rodzicami
-wycieczki klasowe
-zarządzenia dyrekcji
-dedykacje piosenek, składanie życzeń (minimum godzinę wcześniej)

15.                Dziennikarze radiowęzła gotowi są do pełnej współpracy z dyrekcją szkoły.

16.                 Członkowie Zespołu Radiowęzła dostosowują muzykę do okoliczności, świąt, rocznic.

17.                Radiowęzeł posiada własną zakładkę na stronie internetowej szkoły.

18.                Dzień szkolnego radiowęzła posiada ramówkę:

- dzień rozpoczynamy charakterystycznym sygnałem (np. fragment utworu)

- informacje ogólne: data, imieniny, wschód słońca, zachód słońca, który dzień roku, ile dni pozostało do końca roku szkolnego, życzenia przyjemnego pobytu w szkole i sukcesów

 w nauce,

- humor ze szkolnych zeszytów

- nowości w kinie, teatrze itp.

- ciekawostki ze świata technologii, literatury

- kolekcjoner wyrazów, czyli oryginalnie brzmiące wyrazy

27. Radiowęzeł prowadzi stałe pozycje:

- Muzyczny Dzień Nauczyciela- ostatni piątek każdego miesiąca

- Uczniowie pytają,rada pedagogiczna odpowiada- skrzynka pytań

- serwis informacyjny i sportowy

- piosenka na życzenie

28. Unikamy muzyki budzącej agresję.

29. W miarę potrzeb uzupełniamy skład osobowy.

30. Radiowęzeł współpracuje z Samorządem Uczniowskim, kołami zainteresowań oraz klubami działającymi na terenie szkoły.

31. Członkowie radiowęzła po zakończeniu działalności otrzymują zaświadczenie o pracy w wolontariacie.

 

Opiekun Zespołu Radiowęzła

 

Marta Bogusz