PRZYJĘĆIE ZARĘCZYNOWE

Przyjęcie zaręczynowe dawniej odbywało się przeważnie w domu narzeczonej. Pośrodku stołu zasiadała para narze- ezeńska: obok chłopca – jej rodzice, obok dziewczyny – jego rodzice. Ojciec narzeczonej zawiadamia) zebranych o radosnym zdarzeniu, to jest o zaręczynach córki z panem Takimtoatakim. Wreszcie wznosił toast za pomyślność ukochanych dzieci. Następowały ogólne gratulacje i życzenia.

Czy przy zaręczynach obowiązują prezenty? – Nie. Można się dziś bez nich obejść, jak również, bez przyjęcia zaręczynowego. Ale jedno i drugie jest mile widziane, choć z pewnością może być odłożone do dnia ślubu. Narzeczony, chcąc obdarować ukochaną, musi pamiętać, że nie byłoby ładnie i taktownie, gdyby uszczęśliwiał ją garnkami lub ręcznikami. Niech więc przynosi jej słodycze i kwiaty, a także ofiaruje jej pierścionek zaręczynowy.

Zaręczeni biorą na siebie pewne obowiązki. On musi towarzyszyć narzeczonej na tańce, do teatru, do kina, nawet z wizytą do bliższych znajomych. Ona nie powinna chodzić na zabawy bez niego ani wyjeżdżać na wycieczki za miasto w niedzielę z kolegami, choćby uważała się za najbardziej postępową. Szanujmy uczucia kochanego i kochającego człowieka: to sprawa serca, nie tylko dobrego wychowania.

Z drugiej zaś strony, będąc między ludźmi, nie wypada kurczowo trzymać się razem. Zarówno ona, jak i on mogą tańczyć z innymi. Nie należy też okazywać w formie rażącej wzajemnej czułości: pewna powściągliwość wzbudza uznanie i jest dobrze widziana.

Wspólne wyjazdy. Kochający się narzeczeni pragną dużo przebywać ze sobą sam na sam. Gdyby do tego nie dążyli, lepiej niech się nie pobierają. Ale – mimo wszystko – nie są parą małżeńską. Dlatego też podczas wspólnych wyjazdów, urlopów, wycieczek powinni to mieć na uwadze, nie tylko przez wzgląd na innych, ale i przez wzgląd na siebie, na opinię dziewczyny i chłopca. W tym też może się okazać rycerskość i szlachetność mężczyzny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>