PROJEKTY

„Akademia Przedszkolaka” – projekt realizowany przez miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.
Dokumenty:
1. Ogłoszenie o naborze nauczycieli do projektu Akademia Przedszkolaka
2. Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu Akademia Przedszkolaka
3. Regulamin naboru nauczycieli Akademia Przedszkolaka
4. Regulamin naboru uczestników projektu Akademia Przedszkolaka
5. Regulamin naboru nauczycieli Akademia Przedszkolaka.pdf
6. Regulamin naboru uczestników Akademia Przedszkolaka.pdf
7. Ogłoszenie o naborze nauczycieli P-le Akademia Przedszkolaka.pdf