Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 – 3 klasa gimnazjum
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 –8 klasa szkoły podstawowej