NADUŻYWANIE CYTATÓW W OBCYCH JĘZYKACH

Homo sapiens to łacińska nazwa człowieka, jako gatunku ssaków. Znaczy ona dosłownie „człowiek rozumny”. A więc chcąc powiedzieć o kimś, że jest rozsądny, mądry, rozumny, nie należy go nazywać Homo sapiens, bo do gatunku Homo sapiens należą wszyscy ludzie, bez wyjątku. Po łacinie sapere znaczy „używać rozumu”, „być mądrym”.

Homo homini lupus to też z łaciny, ale nieraz, nie bardzo w niej się orientując, dodaje się do tych trzech słów czwarte: est, co ma oznaczać „jest”. Łacinie ten dodatek nie jest potrzebny, tylko język polski go wymaga: poprawne tłumaczenie będzie brzmiało „człowiek człowiekowi jest wilkiem”, dosłowne natomiast – człowiek człowiekowi wilkiem, ale mówiąc to po łacinie, a więc cytując, wystarczy powiedzieć te trzy słowa: homo homini lupus.

Przyswajając sobie zatem jakiś nowy termin, trzeba sprawdzić jego znaczenie w encyklopedii lub słowniku wyrazów obcych, a najlepiej – nie będąc całkiem pewnym – po prostu go unikać.

Nadużywanie cytatów w obcych językach jest nużące, a ponadto może być wzięte za przejaw próżności, snobizmu i chęci chwalenia się swoją wiedzą, co oczywiście jest nietaktowne i nie budzi sympatii.

Są ludzie, którzy… bywają nieraz rubaszni, używają dosadnych zwrotów, mają swój specjalny język, a jednak są dobrze wychowani. Zatem jednym to uchodzi, a innym nie? Właśnie. Wszystko zależy od tego, jak się mówi.

Ponieważ urok osobisty jest cechą bardzo rzadką, mało jest ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na pewną rubaszność.

Podobnie jak nie każdemu jest do twarzy w jakimś określonym ubiorze, tak i nie każdemu przystoi używanie pewnych wyrażeń. To są sprawy indywidualne. Tylko ludzie znakomicie wychowani umieją wygłaszać zwroty rażące w sposób nie rażący.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>