Dyrektor szkoły -
mgr Katarzyna Machalińska
Wicedyrektorzy -
mgr Lilianna Dalecka
mgr Joanna Łapniewska

Dyżur dyrektora szkoły - wtorek do 17.00

Specjaliści
Dokumenty do pobrania        Uczniowie
       Nauczyciele
       Rodzice
       Inne

Opieka medyczna
Świetlica szkolna
Jadłospis
Samorząd Uczniowski
Media o nas
Galeria szkoły

PZU