Dyrektor szkoły -
mgr Katarzyna Machalińska
Wicedyrektorzy -
mgr Lilianna Dalecka
mgr Joanna Łapniewska

Dyżur dyrektora szkoły - wtorek do 17.00

Specjaliści
Dokumenty do pobrania
Opieka medyczna
Świetlica szkolna
Jadłospis
Samorząd Uczniowski
Media o nas
Galeria szkoły
       Przedszkole
       Klasy 1 - 3
       Klasy 4 - 6
       Ośrodek
       Gimnazjum
       Szkoła

PZU