Dyrektor szkoły -

Wicedyrektorzy -Dyżur dyrektora szkoły - wtorek do 17.00

Specjaliści
Dokumenty do pobrania
Opieka medyczna
Świetlica szkolna
Jadłospis
Samorząd Uczniowski
Media o nas
Galeria szkoły
PZU