ROZPOCZĘTO NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA I OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "REKRUTACJA" Dyrekcja Zespołu Szkół nr 29 informuje, że uroczystości zakończenia roku szkolnego odbędą się:
20 CZERWCA 2018 R. (ŚRODA)
GODZ. 16.30 KL. „0” – sala gimnastyczna

21 CZERWCA 2018 r. ( CZWARTEK)
Kl. III G – godz. 16.30 sala gimnastyczna

22 CZERWCA 2018 R. (piątek) (SALA GIMNASTYCZNA)
– GODZ. 8.00 - KL. VI, VII i 2G
- GODZ. 9. 30 –KL. IV i V
- GODZ. 11.15 - KL. I i II (hol II p.), kl. III –sala gimnastyczna
- GODZ. 12.30 - OŚRODEK (hol II p.)

dodano:18.06.2018r.


Dyrekcja ZS 29 serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania FESTYNU RODZINNEGO, szczególnie Radzie Rodziców, rodzicom, wszystkim pracownikom placówki. Dzięki Waszemu zaangażowaniu festyn był bardzo udany, przyniósł uczestnikom wiele radości i wspaniałych wrażeń.

dodano:11.06.2018r.Nasza szkoła bierze udział w akcji charytatywnej PCK ,, Wyprawka dla Żaka - podziel się zeszytem,, - zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicą. Każdy może pomóc i podarować: zeszyt, nożyczki, długopis, ołówek, kredki lub inne artykuły szkolne, które przydadzą się uczniom w roku szkolnym 2018/2019. Artykuły szkolne można przynosić do końca roku szkolnego do nauczycieli przyrody p.Joanny Estkowskiej i p.Iwony Malinowskiej do sali 313.

dodano:11.06.2018r.


Rada Rodziców i Dyrekcja ZS nr 29 serdecznie zaprasza 2 czerwca 2018 r, w godz. 10.00 - 13.00 na Festyn Rodzinny. Na dzieci i dorosłych czeka wiele atrakcji, m.in. loteria fantowa, wystawa domowych zwierząt, występ nauczycieli, pokazy Strong Mena.

dodano:30.05.2018r.


Dyrekcja ZS 29 informuje, że w dniach 9 i 10 maja 2018 r. o godz. 16.30 odbędą się krótkie zebrania z rodzicami, następnie –„DRZWI OTWARTE WG PODANEGO NIŻEJ HARMONOGRAMU

KL. I - III – 9 maja (ŚRODA) 2018 r., GODZ. 16.45 – 18.00
BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW - GODZ. 16.45 – 18.00
KL. IV-VII i Gimnazjum – 10 maja (CZWARTEK) 2018r., GODZ. 16.45 – 18.00
BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW – 16.45 – 18.00

dodano:04.05.2018r.


Dyrekcja ZS nr29 informuje, że zgodnie z ustaleniami podjętymi z Radą Rodziców 30 kwietnia 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych (został odpracowany 7 kwietnia), natomiast 2 i 4 maja 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców świetlica szkolna w tych dniach czynna będzie w godz. 8.00 – 15.00.
Prosimy rodziców o rzetelną informację do wychowawców klas dotyczącą konieczności korzystania podczas tych dni z zajęć opiekuńczych w świetlicy.

dodano:18.04.2018r.


DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 29 W BYDGOSZCZY INFORMUJE, ŻE RAZEM Z BORP-Ą I URZĘDEM MIASTA BĘDZIE WSPÓŁORGANIZATOREM LETNICH PÓŁKOLONII DLA DZIECI Z KLAS I –III (zamieszkałych w Bydgoszczy), KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 29 UL. SŁONECZNA 26, W TERMINIE 25 CZERWCA – 06 LIPCA 2018 R.
GODZINY PRZEBYWANIA DZIECI NA PÓŁKOLONIACH - 8.30 – 15.00. Jeżeli dochód w rodzinie przekracza 771 zł na osobę (do średniej nie wlicza się 500+), rodzice płacą za wyżywienie dzieci 100 zł.
PROSIMY O ZŁOŻENIE PISEMNEJ DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ CHĘCI UDZIAŁU DZIECKA (imię, nazwisko, klasa) W WYŻEJ WYMIENIONEJ FORMIE WYPOCZYNKU DO 27 kwietnia 2018 R. DO GODZ. 14.00 W SEKRETARIACIE PLACÓWKI.
W przypadku większej ilości chętnych o udziale w półkoloniach zadecyduje komisja kwalifikacyjna.

dodano:18.04.2018r.


UWAGA!!!

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy III gimnazjum piszą egzamin. Zbiórka każdego dnia o godzinie 8.15 na holu III piętra. Proszę, by uczniowie zabrali ze sobą legitymację szkolną. Obowiązuje strój galowy. Uczniowie powinni posiadać długopis z czarnym atramentem ( podczas wszystkich części egzaminu) oraz linijkę ( na część matematyczno – przyrodniczą).
Egzamin gimnazjalny każdego dnia rozpoczyna się o godz. 9.00, a druga część o godz. 11.00. Podczas przerwy między poszczególnymi częściami w danym dniu, uczniowie przebywają w stołówce szkolnej. Szkoła przygotuje wodę mineralną i drożdżówkę dla każdego ucznia.
Informacje dotyczące w tych dniach zajęć dla klas I – VII przekazane zostaną rodzicom przez wychowawców w zeszytach korespondencji i e–dzienniku. Świetlica szkolna czynna w godz. 7.00 – 17.00.
Obiad w dniach egzaminu będzie wydawany:
- dla kl. I – III od godz. 11.30
- dla klas IV – VII od godz. 12.00
- dla kl. gimnazjalnych – od 12.30

dodano:16.04.2018r.


Dyrekcja Zespołu Szkół nr 29 informuje, że 7 kwietnia 2018 r. ( sobota), odpracowujemy dzień 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek). Tego dnia, w związku z obchodami Światowego Miesiąca Autyzmu zajęcia:
- w kl. 1b, 1cs, 2b, 3a, 3d, 4cs, 4 sc, 5a, 7a, 7d, 2G i 3G – od 8.30 – 12.30
- w kl. 1a, 2a, 3b, 3cs, 4a, 4b, 4c, 5b, 6a, 6b, 7b, 7cs – 9.45 – 13.45
- w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem – od 8.00 -12.00
W tym dniu ( 7 kwietnia 2018r.) w ramach zajęć również wyjście na Wyspę Młyńską.

dodano:02.04.2018r.


DYREKCJA ZS NR 29 INFORMUJE, ŻE WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (29 MARCA – 3 KWIETNIA 2018 R.) ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI JEST CZASEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH. JEDNAK WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM RODZICÓW ŚWIETLICA SZKOLNA W TYCH DNIACH CZYNNA BĘDZIE W GODZ. 8.00 – 15.00. ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO RODZICÓW O RZETELNĄ INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCÓW KLAS DOTYCZĄCĄ KONIECZNOŚCI KORZYSTANIA Z OPIEKI ORAZ PUNKTUALNE ODBIERANIE DZIECI ZE ŚWIETLICY.
SPOTKANIA Z RODZICAMI - "DRZWI OTWARTE"
DYREKCJA PLACÓWKI ZAPRASZA NA SPOTKANIA Z RODZICAMI –„DRZWI OTWARTE” WG PODANEGO NIŻEJ HARMONOGRAMU


KL. I - III – 21 marca (ŚRODA) 2018 r., GODZ. 16.00 – 17.30
BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW - GODZ. 16.00 – 17.30
KL. IV-VI i Gimnazjum – 22 marca (CZWARTEK) 2018r., GODZ. 16.45 – 18.15
BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW - 16.45 – 18.15

dodano:20.03.2018r.


DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 29 W BYDGOSZCZY INFORMUJE, ŻE REKOLEKCJE WIELKPOSTNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 19- 21 marca 2018 R. W DNIACH REKOLEKCJI NIE MA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY OPIEKI, OPRÓCZ ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ( czynna w godz. 7.00 -17.00), odbędą się zajęcia opiekuńcze organizowane przez wychowawców w dniach 19 i 20 marca
-kl. I – III 8.30 -10.30, kl. IV – VI – 9.45 -11.45 i kl. VII - G 11.00 – 13.00
-21 marca 8.30 - 10.00 , potem wyjście wszystkich klas do kościoła MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ.

HARMONOGRAM REKOLEKCJI:
W DNIACH 19 -20 MARCA SPOTKANIA Z KSIĘDZEM REKOLEKCJONISTĄ ODBYWAJĄ SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ WG PODANEGO HARMONOGRAMU

19 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
– GRUPA I - KL. 0 –III - GODZ. 10.30
- GRUPA II - KL. IV – VI – GODZ. 11. 45
- GRUPA III –Kl. VII i Gimnazjum GODZ. 13.00
- godz. 16.00 DROGA KRZYŻOWA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ( W KOŚCIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ)

? 20 MARCA (WTOREK) – GRUPA I - KL. 0 –III - GODZ. 10. 30 - GRUPA II - KL. IV – VI – GODZ. 11. 45 - GRUPA III –Kl. VII i Gimnazjum GODZ. 13.00 - godz. 17.00 NABOŻEŃSTWO POKUTNE KOŚCIELE ( kl. III - VI i GI) ( W KOŚCIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ) • 21 MARCA ( ŚRODA) godz. 10. 30 MSZA ŚW. – DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ZS NR 29 W KOŚCIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ OBIAD W CZASIE REKOLEKCJI WYDAWANY JEST: - OD GODZ. 11. 30 kl. I -III - OD GODZ. 12.30 kl. IV – VI i G
UWAGA !!
16 MARCA 2018 R.(PIĄTEK), O GODZ. 14.00 ODBĘDZIE SIĘ MIEJSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA NAUCZYCIELI (KTÓREJ JESTEŚMY WSPÓŁORGANIZATORAMI). W ZWIĄZKU Z TYM DYREKCJA ZS NR 29 ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O MOŻLIWE WCZEŚNIEJSZE ODEBRANIE W TYM DNIU DZIECI ZE ŚWIETLICY. TEGO DNIA ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ WG PODANEGO NIŻEJ PLANU, JEDNOLITEGO DLA WSZYSTKICH KLAS:
1. 8.00 – 8.30
2. 8.35 – 9. 05
3. 9.15 – 9.45
4. 9.50 – 10.20
5. 10.25 – 10.55
Przerwa obiadowa dla kl. I – III
6. 11.10 -11.40
Przerwa obiadowa dla kl. IV - VI
7. 12.00 – 12.30
Przerwa obiadowa dla kl. VII i G
8. 12.50 -13.20
Kl. V b, IV c – z 9 lekcji zwolniona
Kl. IV b – 9 lekcja - j. polski zamiast piątku ( 16 marca), wyjątkowo we wtorek 13 marca, o godz.8.55


DYREKCJA ZS NR 29 ZAPRASZA RODZICÓW NA WYWIADÓWKI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ o godz. 16.30
- w środę – 7 lutego 2018 r. DLA KL. I -III oraz kl. IV b, V a, VI a, VII b, VII d SP 13
- w czwartek – 8 lutego2018 r. dla pozostałych klas SP i Gimnazjum
Z uwagi na absencję wychowawców, spowodowaną chorobą w kl. I a, II b, VII a wywiadówki odbędą się w terminach późniejszych.

dodano:06.02.2018r.


Półkolonie

Dyrekcja ZS 29 informuje, że uczniowie zakwalifikowani na półkolonie, otrzymali w dniu 19 stycznia 2018 r. Karty uczestnika wypoczynku oraz zgody na udostępnianie wizerunku. Prosimy o dostarczenie wypełnionych kart i zgód do wychowawców klas do 23 stycznia 2018 r. do godz.14.00.( W tym roku szkolnym udział w półkoloniach jest bezpłatny).

dodano:19.01.2018r.dodano:18.01.2018r.


DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 29 W BYDGOSZCZY INFORMUJE, ŻE RAZEM Z BORP- Ą I URZĘDEM MIASTA BĘDZIE WSPÓŁORGANIZATOREM ZIMOWYCH PÓŁKOLONII DLA DZIECI Z KLAS I -III, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 29 UL.SŁONECZNA 26, W TERMINIE 12 – 16 LUTEGO 2018 R. GODZINY PRZEBYWANIA DZIECI NA PÓŁKOLONIACH - 8.30 – 15.00
PROSIMY O ZŁOŻENIE PISEMNEJ DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ CHĘCI UDZIAŁU DZIECKA ( imię, nazwisko, klasa) W WYŻEJ WYMIENIONEJ FORMIE WYPOCZYNKU DO 17 STYCZNIA 2018 R. DO GODZ. 12.00 W SEKRETARIACIE PLACÓWKI.W przypadku większej ilości chętnych o udziale w półkoloniach zadecyduje komisja kwalifikacyjna.

dodano:14.01.2018r.


UWAGA !!

16 STYCZNIA ( WTOREK) 2018 R. W OD GODZ. 14.00 W BIBLIOTECE UKW ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI SP 13 I IG NR 59. TEGO DNIA ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ WG PODANEGO NIŻEJ PLANU, JEDNOLITEGO DLA WSZYSTKICH KLAS
1. 8.00 – 8.35
2. 8.40 – 9. 15
3. 9.25 – 10.00
4. 10.05 – 10.40
5. 10.45 – 11.20
Przerwa obiadowa dla kl. I - III
6. 11.35 -12.10
Przerwa obiadowa dla kl. IV –VI
7. 12.25 – 13.00
Przerwa obiadowa dla Gimnazjum
8. 13.05 -13.40
- W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DYREKCJA ZS NR 29 W BYDGOSZCZY ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O MOŻLIWE WCZEŚNIEJSZE ODEBRANIE W TYM DNIU DZIECI ZE ŚWIETLICY.

dodano:14.01.2018r.


SPOTKANIA Z RODZICAMI - "DRZWI OTWARTE"
DYREKCJA PLACÓWKI ZAPRASZA NA SPOTKANIA Z RODZICAMI –
„DRZWI OTWARTE” WG PODANEGO NIŻEJ HARMONOGRAMU


KL. I - III – 10 stycznia (ŚRODA) 2018 r., GODZ. 16.45 – 18.15

BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW -16.45 – 18.15

KL. IV-VI i Gimnazjum - 11 stycznia ( CZWARTEK) 2018r., GODZ. 16.45 – 18.15

BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW -17.00 – 18.30

dodano:08.01.2018r.


W roku 2018 nasza szkoła bierze udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem jest pozyskanie środków „dla wyrównania szans noworodków”. Akcja na terenie szkoły potrwa od 08.01.2018 do 16.01.2018. Oto program zaplanowanych działań.

Wtorek 09.01.2018 KAWIARENKA
Na holu szkoły przy wejściu głównym przez cały dzień można będzie nabyć coś słodkiego przygotowanego przez uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Pieniądze za pyszne słodkości wrzucamy do puszki

Środa 10.01.2017 PIERWSZA POMOC
Podczas „Drzwi otwartych” zapraszamy wszystkich rodziców i innych zainteresowanych do przypomnienia sobie zasad udzielania pierwszej pomocy i ćwiczeń praktycznych z tego zakresu.

W godz. 17.00 -18.15 zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z porad prawnika p. mecenasa Jarosława Wyrębskiego.
Rodzice, którzy chcą skorzystać ze spotkania oraz drzwi otwartych, a nie mają możliwości znalezienia opieki dla dziecka, mogą zabrać pociechę ze sobą. Dla dzieci przewidziano seans w kinie, również za symboliczną opłatą wrzuconą do puszki.

W trakcie w/ wymienionych działań zbieramy pieniądze na WOŚP.

Piątek 12.01.2018 DYSKOTEKA
Dyskoteka karnawałowa z udziałem absolwentów szkoły. „Biletem wstępu” na dyskotekę będzie wrzucenie symbolicznej złotówki do puszki WOŚP.

Poniedziałek 15. 01.2018 KANAPKI
Na przerwie śniadaniowej będzie można nabyć kanapki zrobione przez nasze szkolne kucharki. Zasada taka sama jak w przypadku słodkości, pieniądze za pyszne kanapki wrzucamy do puszki. Kanapki będą dostępne na holu 2 i 3 piętra.

RADIOWĘZEŁ
W trakcie trwania akcji wrzucamy drobną opłatę do puszki za zamówienie muzycznych dedykacji za pośrednictwem radiowęzła. Zapraszamy wszystkich do wsparcia naszych działań w ramach WOŚP!!!!

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunamidodano:

dodano:07.01.2018r.


DYREKCJA ZS NR 29 INFORMUJE, ŻE ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA ( 27 – 29 GRUDNIA 2017R.) ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI JEST CZASEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH. JEDNAK WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM RODZICÓW ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA BĘDZIE W GODZ. 8.00 – 15.00. ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO RODZICÓW O RZETELNĄ INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCÓW KLAS DOTYCZĄCĄ KONIECZNOŚCI KORZYSTANIA Z OPIEKI ORAZ PUNKTUALNE ODBIERANIE DZIECI ZE ŚWIETLICY.

dodano:20.12.2017r.


ZAPROSZENIE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 21 GRUDNIA 2017 R. ( czwartek) O GODZ. 16.45, W SALI GIMNASTYCZNEJ.

DYREKCJA I ORGANIZATORZY

dodano:18.12.2017r.DYREKCJA ZS NR 29 INFORMUJE, ŻE W DNIACH 6,7 i 8 GRUDNIA 2017 R. ODBĘDZIE SIĘ PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM DLA III KL. GIMNAZJUM:

6 grudnia ( środa) - I Cz. Historia i WOS, II cz. J. polski
7 grudnia (czwartek) – cz. I Przedmioty przyrodnicze, cz. II Matematyka
8 grudnia (piątek) - j. obcy ( cz. Podstawowa i rozszerzona)
- zbiórka codziennie o godz. 7.45 – hol III p.

Uczniowie powinni mieć ze sobą legitymację szkolną. Obowiązuje strój galowy. Uczniowie powinni posiadać długopis z czarnym atramentem ( podczas wszystkich części egzaminu) oraz linijkę ( na część matematyczno – przyrodniczą). Podczas przerwy między poszczególnymi częściami w danym dniu, uczniowie przebywają w stołówce szkolnej.
Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

W tym roku również zapraszamy Was serdecznie do współtworzenia "Szlachetnej Paczki". Jest to projekt pomocy bezpośredniej, w którym Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Nasza szkoła pomoże w tym roku dwóm rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Każdy drobiazg, każda rzecz jest dla nich cennym darem. Zachęcamy do włączenia się w akcję. Zbiórka trwa do 7 grudnia 2017 roku. Dary można zostawić w wyznaczonym miejscu na holu. Rzeczy, które podarujemy rodzinie powinny być dla niej prezentem. Nie muszą być one nowe, ale jeśli są używane niech będą zadbane. Paczka przygotowywana jest z myślą o drugim człowieku - jest jak prezent. Przygotujmy paczkę tak, by podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez nas osób. Pytania dotyczące zbiórki można kierować do naszego psychologa i pedagoga (gabinet 114, e-dziennik). Zapraszamy! Aktualizacja wszystkich potrzeb dostępna będzie na plakacie oraz funpage’u szkoły na Facebook’u : Zespół Szkół nr 29

dodano:27.11.2017r.


SPOTKANIA Z RODZICAMI - "DRZWI OTWARTE"
DYREKCJA PLACÓWKI ZAPRASZA NA SPOTKANIA Z RODZICAMI – „DRZWI OTWARTE” WG PODANEGO NIŻEJ HARMONOGRAMU

KL. I - III - 8 listopada (ŚRODA) 2017 r, GODZ. 16.45 – 18.15

BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW -16.45 – 18.15

KL. IV-VI IG 9 listopada ( CZWARTEK) 2017r., GODZ. 17.00 – 18.30

BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW -17.00 – 18.30

RÓWNIEŻ W TYM DNIU o godz. 16.00 odbędzie się zebranie dla rodziców uczniów kl. III G dotyczące egzaminu gimnazjalnego, a o o godz. 16.30 spotkanie dla rodziców kl. gimnazjalnych i VII w sali nr 314 na temat rozpoznawania i interwencji wobec zachowań ryzykownych młodzieży

Konkursy Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty
Dyrekcja ZS nr 29 podaje do wiadomości, że szczegółowe informacje (regulaminy, wymagania, uprawnienia finalistów i laureatów, itd.) dotyczące konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018 znajdują się na stronie http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl, w zakładce KONKURSY KURATORA.

Opłata za obiady dla dzieci za miesiąc
LISTOPAD 2017r. wynosi :
63,00 zł.
22 obiady x 3 zł = 66 zł
Opłata wyłącznie na konto bankowe do dnia 10.11.2017r.
Konto bankowe:Zespół Szkół nr 29
07 1240 6452 1111 0010 4803 2000
W tytule opłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz nr obiadowy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 zaprasza rodziców na wykład wzbogacony prezentacją multimedialną "W pułapce komputera i Internetu" dnia 16 listopada 2017r. (czwartek) na godz. 17.00. Na spotkaniu zastanowimy się, co przyciąga młodzież do Internetu. Jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z używania sprzętu elektronicznego. Powiemy, co może zrobić rodzic, gdy rodzic ma problem z nadużywaniem Internetu, gdzie ma szukać pomocy, jeżeli sam nie poradzi sobie z problemem.

Wykład odbedzie się w poradni, przy ul. Gawędy 5 i prowadzony będzie przez p. Z. Jagielską i p. I. Pastersą.
Czas trwania: 2 godz.

Zapisy w sekretariacie poradni pod numerem tel. 52 322 80 32 lub mailowo na adres info@poradnia.bydgoszcz.pl do dnia 03.11.2017r.
Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Zintegrowanego Rozwoju przekazujemy informację: „W dniach od 5 do 26 października 2017 r. przeprowadzane jest wśród Bydgoszczan oraz osób związanych z miastem badanie ankietowe. Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłego kształtu Bydgoszczy. Mają Państwo możliwość anonimowego wypowiedzenia się na temat: oczekiwań, potrzeb oraz problemów i wyzwań stojących przed Bydgoszczą.
Do dnia 26 października br. ankietę można wypełnić on-line lub pobrać formularz.
Wypełnione formularze prosimy przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy poprzez:wrzucenie do urn zlokalizowanych w obiektach Urzędu Miasta Bydgoszczy: ul. Jezuicka 1, ul. Grudziądzka 9-15, ul. Wojska Polskiego 65, CH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, biura meldunkowe: ul. Przyrzecze 1, ul. E. Gierczak 6, ul. Boya Żeleńskiego 18,przesłanie na adres pocztowy: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Jezuicka 6a, 85-102 Bydgoszcz,przesłanie drogą elektroniczną na adres: strategia@um.bydgoszcz.pl.”
Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.strategia.bydgoszcz.pl/.
Elektrośmieci

Dyrekcja ZS nr 29 informuje, że na terenie naszej placówki odbywa się zbiórka elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektroniczny można składować na folii przy wejściu do przedszkola. Zbiórka trwa do 20.10.2017r. dodano:12.10.2017r.
Spotkania z rodzicami

Dyrekcja ZS nr 29 informuje, że z przyczyn organizacyjnych zmieniła się godzina rozpoczęcia spotkań informacyjnych z rodzicami w SP 13 i Gimnazjum
- 13 września 2017 r.(środa), godz. 17.00 - kl. I - III i kl. VII b SP 13
- 14 września 2017 r. ( czwartek), godz. 17.00 - kl. IV -VII SP 13 i kl. II i III IG nr59

dodano:13.09.2017r.