DOKUMENTY

L.P.
Dokument
1
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18       
2
Prawa rodziców w szkole       
3
Powoływanie Rady Rodziców       
4
Procedura - droga służbowa - sytuacja sporna.       
5
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.       
5a
Karta interwencyjna - formularz.