DOKUMENTY

L.P.
Dokument
1
Kalendarz roku szkolnego 2018/19       
2
Prawa rodziców w szkole       
3
Powoływanie Rady Rodziców       
4
Procedura - droga służbowa - sytuacja sporna.       
5
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.       
5a
Karta interwencyjna - formularz.