HAŁAS – PLAGA XX WIEKO CZ. II

Ale spójrzmy na sprawę od innej strony. „Hałas może wywołać wzrost pobudliwości nerwowej, stany niepokoju i rozdrażnienia, zaburzenia koordynacji zarówno czynności ruchowych, fizycznych, jak i czynności umysłowych, ponadto stany ogólnego wyczerpania, zawroty głowy i mdłości – czytamy w Higienie ogólnej (PZWL 1960 r.) – …zaobserwowano również, iż pod wpływem hałasu występują zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia krwi i zaburzenia krążenia obwodowego. Są to objawy ogólne, Do uszkodzeń narządowych należy zaliczyć chwilową głuchotę, trwałe obniżenie ostrości słuchu różnego stopnia oraz zawroty głowy i mdłości jako następstwa uszkodzenia aparatu błędnikowego”. Wystarczy!

Wielu lekarzy twierdzi, że nasza obecna nerwowość, poirytowanie, nieopanowanie są, między innymi, wynikiem ciągłych hałasów, na jakie jesteśmy narażeni. Są ludzie, którzy umieją się „wyłączać” i pracować intensywnie w gwarze, w stukocie maszyn do pisania, jak np. dziennikarze. Nie mija to jednak bez śladu. Stają się z czasem nerwowi i częściej niż w innych zawodach zapadają na różne schorzenia nerwowe. Poza tym łatwiej jest znieść jednostajny hałas niż huki nagłe, przerywane, organizm w pewnej mierze przyzwyczaja się, nagina do warunków zewnętrznych. Dobrze wychowany człowiek sam pragnie ciszy i ze względu na innych stara się ją zachować wszędzie, gdzie przebywa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>