GDY PRZYSZŁA ŚMIERĆ CZ. II

Kondolencje pisemne zawsze wypada złożyć, nawet gdy się nie było specjalnie zawiadomionym o zgonie. Powinny wyrażać słowa szczerego ubolewania i żalu. Nie posyła się pocztówek albo widokówek, jak również nie telefonuje się z kondolencjami, choć dziś już te reguły dobrego tonu zanikają. Rodzina zmarłego woli czasem usłyszeć kondolencje przez telefon czy otrzymać kondolencyjną kartkę niż przyjmować w tym okresie gości u siebie w domu.

Papieru z czarną obwódką używa wyłącznie rodzina zmarłego. Pogrzeb i uroczystości pogrzebowe. Na pogrzeb mają prawo iść wszyscy, nawet nieznajomi. Należy jednak ubrać się ciemno i zachowywać poważnie. Kwiaty i wieńce wysyła się do domu zmarłego lub bierze ze sobą na cmentarz. Jeżeli sami składamy wiązankę przy trumnie, uważajmy, by nie zepsuć już ułożonej całości

Wszelkie oznaki natrętnej ciekawości, przeciskanie się w tłumie, pchanie między najbliższych krewnych, są jaskrawym dowodem braku kultury, a także i serca. Po złożeniu trumny do grobu, gdy zasypywanie mogiły dobiega końca lub gdy murarze położyli już pierwsze cegły czy też płyta na rodzinnym grobie została umieszczona na swoim miejscu – wyraża się współczucie rodzinie zmarłego. Wystarczy wówczas uścisk dłoni, nawet bez stereotypowej formuły kondolencyjnej.

Okres żałoby trwał zwyczajowo po stracie kogoś bardzo bliskiego 1 rok, dla dalszych krewnych – od 6 tygodni do kwartału, ale obecnie tych terminów tak ściśle się nie przestrzega, jak również nie wymaga się od nikogo noszenia żałoby (ubierania się w czerń). Jedynie podczas samych uroczystości żałobnych czerń i ciemne ubranie jeszcze obowiązują.

Jeżeli zmarły był ogólnie znany i w pogrzebie uczestniczyło dużo osób, a wiele z nich oddało usługi pozostałym członkom rodziny, to trzeba nieraz wystosować podziękowanie. Najlepiej zamieścić je w prasie według przyjętych wzorów. Na przykład: ,,Za wzięcie udziału w smutnych uroczystościach związanych ze śmiercią tego a tego najserdeczniejsze podziękowania składa rodzina.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>