CO JEST NAJWAŻNIEJSZE W ROZMOWIE CZ. II

Dobre wychowanie nakazuje, aby nigdy nie przerywać partnerowi: ale – co robić z gadułami? Jedyne wyjście: poczęstować ich czymś do jedzenia czy picia albo papierosem. Rozmawiając nie można wysuwać siebie, swoich tro.sk i kłopotów na pierwszy plan. Nie należy poruszać spraw intymnych. Goethe powiedział: „Skoro jest się w towarzystwie, wyjmuje się klucz z serca i chowa do kieszeni. Ci, którzy go pozostawiają, są głupcami.”

To, co usłyszeliśmy jako wiadomość poufną, musi wpaść jak do studni. Wszelkie aluzje, ujawnianie słabostek innych osób, ośmieszanie jest nie tylko dowodem złego wychowania, ale i brzydkiego charakteru.

Milczka starajmy się wciągnąć w pogawędkę, nie sądźmy, że małomównoąć wynika z braku inteligencji. Trzeba też umieć zręcznie zmieniać temat, jeśli ktoś uniósł się gniewem, wyraził się niefortunnie lub jest niebezpiecznie „dowcipny”. Próby nawiązania dyskusji o pogodzie są rzadko szczęśliwe, lepiej już wspomnieć o ostatnim „krzyku mody”, wiadomościach z gazety czy radia. .

Nie należy opowiadać historyjki, którą prócz jednej osoby wszyscy znają, deklamować własnych (zwłaszcza słabych) wierszy, prowadzić monologu, bo goście spragnieni są raczej szerszej wymiany myśli, chyba że zebrali się na wieczór poetycki, odczyt podróżnika lub koncert. Każdy musi mieć możliwość wypowiedzenia się i wysłuchania innych.

Nigdy nie należy używać słów ordynarnych, wulgarnych, nawet wtedy, gdy się je słyszy dookoła siebie. Kultura słowa jest jedną ze spraw, które najbardziej różnią – przynajmniej na zewnątrz – ludzi dobrze od źle wychowanych.

Nie można swoich myśli i uczuć wyrażać tonem krzykliwym i przesadnie żywą gestykulacją. Trzeba być opanowanym. Nie mówi się złośliwości, a jeśli się je usłyszy zwrócone ku sobie, trzeba je obrócić w żart lub pominąć milczeniem. Czasem wyraz twarzy więcej potrafi wyrazić niż słowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>