AMBITNY PRACOWNIK

Ambicja zawodowa, chęć wykonania swoich obowiązków najlepiej, najwydatniej, z największą inicjatywą jest cennym przymiotem. Ale traci wszelki walor, gdy celem jej staje się wyłącznie kariera osobista. W tych wypadkach bowiem najczęściej wkracza się na drogę deptania słabszych, a schlebiania i płaszczenia się przed mocniejszymi.

Nie można jednak występować przeciw zdrowej ambicji. W życiu już tak jest, że jedni są zdolniejsi, sumienniejsi, szybciej się wybijają. Niech więc leniwi, niedbali, „brakoroby” – obojętni na dobro zakładu, w którym są zatrudnieni, nie rzucają kłód pod nogi tym lepszym. Takie działanie jest nie tylko niekoleżeńskie, Jęcz i szkodliwe społecznie.

Słyszeliście chyba nieraz narzekania niektórych „panów stworzenia”, że nie lubią współpracować z kobietami. I znacie pewnie również przedstawicielki płci pięknej głoszące 7. przekonaniem: „Nie ma dziś prawdziwych dżentelmenów”.

Otóż jeśli kobieta wzięła na siebie funkcję urzędnika, robotnika, sędziego czy kierowcy, trudno – musi się z tym pogodzić, że będzie traktowana jak kolega. Na terenie zawodowym oczywiście również obowiązują względy dobrego wychowania. A więc i tu mężczyzna czeka, aż kobieta pierwsza wyciągnie rękę: on pierwszy się jej kłania, przepuszcza przez drzwi, niekiedy podaje palto: na zebraniu, gdy np. brak krzeseł, ustępuje miejsca itd., itp. Ale koleżanka nie może wymagać, aby kolega – tylko dlatego, że jest mężczyzną – wykonywał za nią pracę. Tu kobieta nie jest „słabą płcią”, lecz równorzędnym pracownikiem.

Może jednak dobrze będzie przypomnieć paniom, że ich współtowarzysze nie zawsze są tak brutalni, jakby się to czasem mogło wydawać. Nieraz krępują się okazać uprzejmość, bywają uparci, szorstcy, bo uważają, ze w ten sposób podnoszą swój autorytet, bo mają jakieś zadawnione kompleksy psychiczne i bo… koleżanki nie ułatwiają im sytuacji. Wdzięczne spojrzenie za wyświadczoną usługę, nieco dyplomacji, wzrok szukający pomocy i oparcia – oto środki, którymi kobieta bardzo często dużo więcej osiąga niż aroganckim powiedzeniem w rodzaju: „Wiadomo – mężczyzna!” lub: „Rycerzem to pan nie jest!”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>