Monthly Archives Sierpień 2018

OBOWIĄZKI W TRAMWAJU

Nie wykazuje na pewno talentów pedagogicznych mama, która sama stojąc sadza swoje dzieci. Powinna je bowiem w tym kierunku wychowywać, aby poczekały, aż ona usiądzie, oraz ustępowały z własnej inicjatywy miejsca starszym.

dalej